Wat zijn de huidige tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen?

De tarieven voor de OZB zijn vastgesteld als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. van de vastgestelde waarde. Voor het belastingjaar 2020 zijn deze als volgt vastgesteld:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0989%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2221%
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1344%

Rekenvoorbeeld:

Voor een woning met een getaxeerde waarde van € 252.000 betaalt de eigenaar 0,0989% van € 252.000 = € 249,23.