Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2019 gelden de volgende tarieven:

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt:

  • voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen, € 230,25
  • indien een perceel wordt gebruikt door één persoon, € 201,25

 Voor percelen die niet in hoofdzaak tot woningen dienen bedraagt het tarief voor elke eenheid van kubieke meter water, bij een hoeveelheid water:

  • tot 100 m³, € 201,25
  •    100 tot 250 m³, € 246,25
  •    250 tot 500 m³, € 318,25
  •    500 tot 1.000 m³, € 453,25
  • 1.000 tot 2.000 m³, € 723,25
  • 2.000 tot 4.000 m³, € 1.263,25
  • 4.000 tot 6.000 m³, € 1.983,25
  • 6.000 m³ en meer, € 3.783,25

In afwijking van de hierboven genoemde tarieven bedraagt de belasting voor elk perceel dat niet direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel en van waaruit geen water via rioleringstelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een eigen pompinstallatie, € 50,00.