Veelgestelde vragen

Het opgenomen bouwjaar klopt niet. Wat kan ik nu doen?

Bij de waardevaststelling is een beperkte afwijking van het bouwjaar toegestaan. In het algemeen leidt een afwijking van ongeveer 5 jaar niet tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling. Als u denkt dat de afwijking wel tot een foutieve waardevaststelling heeft geleid, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking telefonisch, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur contact opnemen met degemeente Hillegom. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens binnen 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. De taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

U kunt digitaal bezwaar maken als u niet eerst door de taxateur teruggebeld wilt worden, maar wel meent dat er een foutieve waardevaststelling is.

U kunt ook bezwaar maken door het reactieformulier ingevuld terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 796
  • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de WOZ-beschikking door ons ontvangen zijn.