De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.


Wie moet de afvalstoffenheffing betalen?

Alle gebruikers van percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betalen afvalstoffenheffing. Voor de hoogte van de aanslag wordt gekeken naar uw gezinssamenstelling.


Wat zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing?

Er zijn verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor 2017 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

  • eenpersoonshuishoudens,  € 236,30
  • meerpersoonshuishoudens, € 262,50 

Verhuizing

  • Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft deze verhuizing doorgegeven, dan wordt de aanslag automatisch gedeeltelijk verminderd. U krijgt hiervan bericht. U hoeft dus niet zelf te schrijven of te bellen.
  • Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan heeft u geen recht op een vermindering. U ontvangt dan ook geen nieuwe aanslag.


Wijziging gezinssamenstelling

Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar wijzigt, dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag.


Kwijtschelding

Kunt u door een laag inkomen de  afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.


Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.


Meer informatie

Meer informatie over de afvalstoffenheffing kunt u vinden bij de 'veelgestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer uitleg? Dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.