Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.


Binnen 6 weken

U moet het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Na ontvangst van het bezwaar ontvangt u een bevestiging hiervan.


Hoe kunt u bezwaar indienen?

  • Digitaal U kunt digitaal bezwaar maken. Zorg bij het inloggen dat u uw burgerservicenummer (BSN) en uw aanslagbnummer bij de hand heeft. Bedrijven kunnen inloggen met het subjectnummer (staat op het aanslagbiljet) en het aanslagnummer. 
  • Reactieformulier U kunt ook bezwaar maken door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet gevoegde reactieformulier. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend naar:  de Inspecteur Belastingen, Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp. 
  • Brief U kunt per brief bezwaar maken. In de brief moet u de volgende gegevens vermelden: -uw persoonlijke gegevens; -de redenen waarom u bezwaar maakt; -het aanslagnummer van de belastingaanslag: -uw handtekening. Voor de administratieve verwerking vragen wij u het reactieformulier ook mee te sturen naar: de Inspecteur Belastingen, Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp.


Uitstel van betaling bij bezwaar

Als u binnen de bezwaartermijn van zes weken bezwaar heeft ingediend, dan kunt u ook uitstel van betaling aanvragen. De andere aanslag(en) moet(en) binnen de betalingstermijn worden voldaan. Als de aanslag met een automatische incasso wordt betaald wordt bij maandelijkse incasso met het verleende uitstel rekening gehouden. Bij uitstel van betaling kan 'invorderingsrente' in rekening worden gebracht.


Beroep

Bent u het met de beslissing op uw bezwaarschrift niet eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bij de uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u informatie over de wijze waarop en de termijn waarbinnen u beroep kunt instellen, de kosten hiervan en het adres van de rechtbank.


Meer informatie?

Voor meer informatie over bezwaar en beroep kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.